Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego

Regionalne Centrum Informacji TurystycznejRegionalne Centrum Informacji Turystycznej

Dzisiaj jest Wtorek, 13.04.2021
Jesteś tutaj: Strona główna > Atrakcje > Natura > Mielno

Najbliższe imprezy

Kalendarium wydarzeń

Sonda

Czy uważasz, że nasz region jest atrakcyjny dla turystów?


zobacz wyniki sondy

Mielno

Droga z Mielna do Mielenka licząca 2,3 km – biegnie wzdłuż alei ponad 150–letnich lip.
Stare drzewa szczególnie pięknie reprezentują się wiosną i jesienią, a w okresie letnim tworzą naturalny szpaler i osłonę dla kie­rowców przed słońcem. Aleja tworzy korytarz ekologiczny, łączący wspomniane miejscowości oraz wchodzi w skład systemu regionalnych zadrzewień alejowych, mających uwarunkowania historyczne.
Ponad dwukilometrową drogę z Mielna można także przebyć przez las mieszany lub chodnikiem.

pozostałość założenia parkowego z przełomu XIX i XX w. przy zamkniętym składowisku odpadów komunalnych w Mielnie, w skład grupy wchodzi 5 dębów szypułkowych, 5 buków zwyczajnych i 1 jesion wyniosły – dojście do drzew drogą utwardzoną płytami drogowymi z szosy Mielno-Koszalin, obiekt ten znajduje się przy ogródkach działkowych, widoczny jest ze wspomnianej drogi.
1

Kanał o długości pół kilometra i szerokości około 20 m, łączący jezioro Jamno z Bałtykiem (różnica poziomów wody w obu akwenach wynosi około10 cm). Kanał powstał dopiero w 1690 roku, kiedy to w wyniku sztormu zamknięta została mierzeja pod Łazami.
Na kanale występuje zjawisko tzw. „cofki”, co oznacza zmianę kierunku przepływu wody. Woda morska wówczas płynie do jeziora. Obecnie zjawisko to uznaje się za pozytywne, bowiem do jeziora dostaje się olbrzymia ilość wody niezbyt słonej, a znacznie czystszej od wód jeziornych

Znajduje się na mierzei miedzy miejscowością Unieście a Łazami.
Kseromorficzna łąka nadmorska jest specyficznym zespołem roślinnym, w skład którego wchodzą gatunki roślin zielnych, jednorocznych, dwuletnich i bylin, krzewinki, pnącza i krzewy odporne na wysokie temperatury, zasolony aerozol morski oraz stały niedobór wody w podłożu.
1
Największe w Polsce stanowisko chronionego mikołajka nadmorskiego znajduje się na mierzei jeziora Bukowo (okolice Łazów). Jest to najbardziej znana roślinność wydmowa z rodziny selerowatych.
Park o powierzchni około 3,5 ha, położony w dawnym centrum wsi przy głównej trasie przelotowej Mielno – Sarbinowo został założony w XVIII w., przekomponowany na początku dwudziestego stulecia na krajobrazowy. W parku rośnie aleja splątanych konarami buków o obwodach 200 - 300 cm. +
Park krajobrazowo - naturalistyczny o powierzchni około 5,5 ha, założony w końcu XIX wieku, położony na południe od szosy Koszalin-Gąski. W parku występują m.in. buki, cyprysiki groszkowe oraz klon srebrzysty

Rezerwat obejmuje obszar lasów i bagien o łącznej powierzchni 220,13 ha, z czego 52,53 ha znajduje się na terenie gminy Sianów, natomiast 167,6 ha w obrębie gminy Mielno. Rezerwat powołany został w 2007 roku w celu zachowania niezwykle cennych ekosystemów torfowiskowych oraz leśnych z charakterystycznymi rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin, w tym szczególnie cennymi populacjami woskownicy europejskiej i storczyka Fuchsa.

Na terenie Mielna spotyka się również rośliny prawnie chronione, do których należą: mikołajek nadmorski, wiciokrzew pomorski, listera jajowata i sercowa oraz rośliny chronione częściowo: turzyca piaskowa i paprotka zwyczajna
Wiąz szypułkowy w Mielnie przy ul. 1-go Maja
Aleja dwurzędowa złożona z 16 klonów zwyczajnych na cmentarzu komunalnym w Sarbinowie
Znajdują się wzdłuż brzegów jeziora Jamno.
Łąki nadjeziorne są bogatym zbiorowiskiem roślin zielnych zasiedlających żyzne i wilgotne tereny zalewowe. W tym siedlisku dominują rośliny jednoliścienne, trawy (trzcina pospolita), życica trwała, wiechlina łąkowa, wiechlina zwyczajna, kupkówka pospolita, śmiałek darniowy, turzyce i wiele innych
Program Regionalny Województwo Zachodniopomorskie Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Umowa o dofinansowanie UDA-RPZP.05.01.02-32-010/10-00
Nazwa projektu : Zwiększenie dostępu do informacji turystycznej poprzez modernizację i usprawnienie funkcjonowania Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie
Beneficjent : Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego