Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego

Regionalne Centrum Informacji TurystycznejRegionalne Centrum Informacji Turystycznej

Dzisiaj jest Poniedziałek, 06.07.2020

Kalendarium wydarzeń

Sonda

Czy uważasz, że nasz region jest atrakcyjny dla turystów?


zobacz wyniki sondy

Wioski tematyczne

1

Stowarzyszenie Miłośników Pradoliny Grabowej
Paproty 8, 76-142 Malechowo
www.paproty.pl/
Stanisław Rybicki - sołtys wsi Paproty, tel. 608620566 , e-mail:stanislawrybicki@wp.pl
Iwona Rybicka, tel.608646581, e-mail iwonarybicka@wp.pl

Stowarzyszenie Hobbiton
Sierakowo Sławieńskie 15  76-004 Sianów,
Prezes Stowarzyszenia - Mieczysława Juszczyk
tel. 606 122 181
http://wioskahobbitow.pl/

Program Regionalny Województwo Zachodniopomorskie Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Umowa o dofinansowanie UDA-RPZP.05.01.02-32-010/10-00
Nazwa projektu : Zwiększenie dostępu do informacji turystycznej poprzez modernizację i usprawnienie funkcjonowania Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie
Beneficjent : Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego