Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego

Regionalne Centrum Informacji TurystycznejRegionalne Centrum Informacji Turystycznej

Dzisiaj jest Poniedziałek, 06.07.2020

Kalendarium wydarzeń

Sonda

Czy uważasz, że nasz region jest atrakcyjny dla turystów?


zobacz wyniki sondy

Rezerwaty archeologiczne

Grodzisko nizinne w Mielnie - położone na podmokłych łąkach pod lasem, idąc drogą polną od ulicy Kościelnej. Jest to stożek ziemny otoczony fosą.
Drugie grodzisko istnieje na łące, nieco dalej w kierunku zachodnim, w stronę Mielenka.
Według badań archeologicznych oba grodziska pochodzą z IX lub X wieku, zamieszkane były przez morską ludność słowiańską.
Wczesnośredniowieczne grodzisko koliste (100 x 120 m), datowane na IX - X wiek, położone u nasady półwyspu jeziora, nie była to osada grodowa, ale miejsce schronienia okolicznej ludności na wypadek zagrożenia.
Grodzisko nizinne pierścieniowate (okres wczesnośredniowieczny) w Kretominie

Największą atrakcją turystyczną gminy Manowo, a zarazem zabytkiem rangi europejskiej jest rezerwat archeologiczny „Kamienne Kręgi”.

Rezerwat jest położony w Lesie Grzybnickim, około 2,5 km na wschód od Mostowa. Rezerwat obejmuje uroczysko leśne o powierzchni około 3 ha. Znajdują się tam kamienne kręgi Gotów z I i II w. n.e. oraz kurhany związane z kultem zmarłych. Kamienne Kręgi są pozostałością najważniejszej instytucji życia publicznego w starożytności, jaką był wiec wspólnot rodowo-plemiennych. Sąsiedztwo cmentarzyska stwarzało atmosferę powagi i sprzyjało pokojowemu rozwiązywaniu sporów.

Program Regionalny Województwo Zachodniopomorskie Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Umowa o dofinansowanie UDA-RPZP.05.01.02-32-010/10-00
Nazwa projektu : Zwiększenie dostępu do informacji turystycznej poprzez modernizację i usprawnienie funkcjonowania Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie
Beneficjent : Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego