Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego

Regionalne Centrum Informacji TurystycznejRegionalne Centrum Informacji Turystycznej

Dzisiaj jest Środa, 14.04.2021
Jesteś tutaj: Strona główna > Atrakcje > Natura > Sianów

Najbliższe imprezy

Kalendarium wydarzeń

Sonda

Czy uważasz, że nasz region jest atrakcyjny dla turystów?


zobacz wyniki sondy

Sianów

Arboretum czyli ogród leśny (łac) zajmuje powierzchnię 4,75 ha. Nie jest prawną formą ochrony przyrody, ale oznacza wydzielony obszar do uprawy różnych gatunków drzew i krzewów dla celów naukowo-badawczych i hodowlanych. W arboretum w Karnieszewicach jest około 37 gatunków drzew i krzewów z wielu stron świata.

Mały park otaczający zniszczony dworek (obecnie wykupiony przez prywatnego właściciela).
W jego otoczeniu rosną okazałe lipy, buki i klony, a z drzew obcego pochodzenia rośnie tu okazały sumak octowiec oraz liczne kasztanowce.
Park ten ma leśny charakter(siedlisko grądu), w podszycie masowo rośnie bez czarny, leszczyna i wiąz. Na jego terenie zachowały się licznie okazałe dęby szypułkowe od 400 - 450 cm obwodu. W runie rośnie konwalia majowa i podkolan zielonawy.
Park położony na 12 ha w południowej części wsi, otoczony od wschodu i od południa polami, od północy zabudowaniami wsi, a od zachodu podmokłą łąką oddzielającą go od jeziora Jamno. Do parku prowadzi aleja lipowa. Park powstał w drugiej połowie XIX w, założenie w stylu krajobrazowym. Zachował się jego starodrzew i krzewostan (około 80 gatunków). Na terenie parku zachował się układ komunikacyjny z licznymi ścieżkami i alejkami.

Do parku prowadzi aleja klonowa. Park jest bardzo mocno zarośnięty podszytem klonowym. Na terenie parku rosną okazałe lipy, buki i wiązy szypułkowe oraz żywotni i daglezja zielona

Park z XIX w., utrzymany w granicach pierwotnych. Zadrzewienia mają charakter krajobrazowy, drzewa rosną pojedynczo (lipa, klon, kasztanowiec, jesion) lub w skupieniach (świerk) na całej powierzchni parku, tworząc szpalery przy drodze dojazdowej i wzdłuż drogi na podwórzu gospodarczym. Wiek drzew jest zróżnicowany. Najstarsze drzewa w wieku 120-150 lat rosną w sąsiedztwie dworu, młodsze w wieku ok. 80-100 lat występują w zadrzewieniu dróg wewnętrznych.
Park z XIX w., położony po zachodniej stronie drogi Krytno-Ratajki na powierzchni 6 ha. Ma cechy stylu romantycznego. Symetryczna kompozycja parkowa.
Park z początku XIX w założony w stylu francuskim. Obecnie zadrzewienie ma charakter krajobrazowy – drzewa rosną pojedynczo i w krótkich szpalerach. Wiek drzew jest zróżnicowany – najstarsze są dęby i lipy liczące około 200-250 lat.

Rezerwat "Jodły Karnieszewickie" zajmuje powierzchnię około 37 ha. Przedmiotem ochrony jest enklawa starodrzewu jodłowego (jodła biała), leżąca poza granicą naturalnego zasięgu tego gatunku w Polsce. Ochronie podlega również wiciokrzew pomorski tzw. polska liana. Obszar rezerwatu znajduje się w niewielkiej odległości od drogi krajowej nr 6 i Arboretum Karnieszewickiego.

Rezerwat został powołany w 2009 roku na terenie gminy Sianów. Swym zasięgiem obejmuje torfowisko, na którym występują cztery gatunki owadożernych rosiczek. Rośliny te wabią ofiary do swych czułek kroplami lepkiej i błyszczącej cieczy. Po utknięciu owada następuje zamknięcie liścia trwające około 3 godzin. Ponowne otwarcie po "strawieniu" zdobyczy następuje po 24 godzinach.

Na miejscu rezerwatu znajduje się drewniany pomost z platformą widokową.

Program Regionalny Województwo Zachodniopomorskie Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Umowa o dofinansowanie UDA-RPZP.05.01.02-32-010/10-00
Nazwa projektu : Zwiększenie dostępu do informacji turystycznej poprzez modernizację i usprawnienie funkcjonowania Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie
Beneficjent : Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego