Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego

Regionalne Centrum Informacji TurystycznejRegionalne Centrum Informacji Turystycznej

Dzisiaj jest Wtorek, 26.01.2021
Jesteś tutaj: Strona główna > Atrakcje > Zabytki > Będzino

Kalendarium wydarzeń

Sonda

Czy uważasz, że nasz region jest atrakcyjny dla turystów?


zobacz wyniki sondy

Będzino

Do dziś zachował się murowany dwór z II poł. XIX wieku, przebudowany w latach 70 XX wieku. Obecnie obiekt stanowi dom mieszkalno – biurowy.
We wsi zachował się neogotycki kościół parafialny p.w. św. Trójcy zbudowany w 1867 roku (dzwon z 1661 roku).
Umiejscowiony w południowej części dziedzińca folwarcznego pałac otoczony jest od południa parkiem. Rezydencja wzniesiona została pod koniec XIX wieku, przebudowana w 1954 roku.
W obejściu znajdują się budynki gospodarcze i chałupy chłopskie o zabudowie szachulcowej.
To nieduża osada, w której zachowały się: budynek z początku XX wieku, z arkadami, budynki folwarczne z przełomu XIX i XX wieku, w tym neogotycka Kuźnia, jak również park podworski z XVIII wieku.
Z dawnego zespołu dworsko-folwarcznego w Pleśnej zachowała się rezydencja i kolonia dwojaków mieszkalnych z XIX wieku i I połowy XX wieku, otoczona dwuhektarowym parkiem z przewagą drzew liściastych. Obecnie mieści się tam – Ośrodek Wypoczynkowy Pleśna Park.
Stanowił dobra rycerskie rodziny von Damitz. Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z XIII wieku, kiedy istniał już kamienno-ceglany kościół MB Królowej Polski.
Ciekawym obiektem w Strzepowie jest kościół św. Andrzeja Boboli z 1748 roku – neogotycka świątynia o pierwotnej formie i wystroju.
Miejscowość założona została prawdopodobnie na przełomie XII i XIII wieku przez słowiański ród Warchomin lub Wierzchosława. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1288 roku. Od XIV wieku osada była w posiadaniu rodziny Kamee. Zabytkowe chałupy zbudowane zostały w I połowie XIX wieku, a kościół p.w. św. Piotra i Pawła w roku 1784 (dzwon z 1733 roku). Cmentarz ewangelicki z początku XX wieku znajduje się po zachodniej stronie kościoła.
Otaczające osadę od północy bagna oraz niewielkie i płytkie jezioro zostały osuszone w XVIII stuleciu. Do dziś funkcjonuje tu cały system kanałów i pomp odprowadzających wodę do rzeki Strzeżenicy i dalej do jez. Jamno. Jest to jedyny teren depresyjny we wschodniej części woj. Zachodniopomorskiego.
W XV wieku zniesiony został gotycki kościół św. Jana Chrzciciela z wysoką wieżą. Szachulcowe zagrody pochodzą z połowy XIX wieku.
Program Regionalny Województwo Zachodniopomorskie Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Umowa o dofinansowanie UDA-RPZP.05.01.02-32-010/10-00
Nazwa projektu : Zwiększenie dostępu do informacji turystycznej poprzez modernizację i usprawnienie funkcjonowania Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie
Beneficjent : Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego