Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego

Regionalne Centrum Informacji TurystycznejRegionalne Centrum Informacji Turystycznej

Dzisiaj jest Środa, 14.04.2021
Jesteś tutaj: Strona główna > Atrakcje > Natura > Manowo

Najbliższe imprezy

Kalendarium wydarzeń

Sonda

Czy uważasz, że nasz region jest atrakcyjny dla turystów?


zobacz wyniki sondy

Manowo

Obszar o powierzchni 3560 ha. Leży na terenach gmin: Świeszyno, Manowo i Bobolice. Teren swoim zasięgiem obejmuje rzekę Radew z jeziorami zaporowymi Rosnowo i Hajka. W otoczeniu borów sosnowych warto zwrócić uwagę na: jeziora lobeliowe, torfowiska mszarne, roślinność mokradeł, skupiska grążeli żółtych, grzybieni białych i północnych, szuwary trzcinowe z rzadką pałką wąskolistną oraz oczka mezotroficzne z cenną florą.
Na terenie gminy obejmuje mały kompleks leśny koło Policka. Obszar cenny ze względu na obecność starych drzewostanów bukowych, kwaśnych dąbrów i grabów oraz ze względu na malownicze krajobrazy.
Park dworski krajobrazowy z 2 połowy XIX w. Policku (około 2,7 ha).
Na terenie parku występuje: okazały buk odmiany czerwonolistnej (obwód ponad 370 cm), zrośnięte ze sobą żywotniki (obwody ponad 300 i 390 cm), dwie zrośnięte ze sobą daglezje (obwód ponad 350 cm) oraz świerki, buki i dęby. Przy pałacu na uwagę zasługuje platan o obwodzie ponad 320 cm.
Na uwagę zasługują 2 buki zwyczajne o obwodach ponad 335 cm i 350 cm oraz klony jawor o obwodach ponad 245 cm i 270 cm. Na terenie parku występuje aleja kasztanowa i dwie aleje lipowe. Znajdują się tu stanowiska 3 gatunków prawnie chronionych: jarzębu szwedzkiego, kruszczyka szerokolistnego i bluszcza pospolitego. Na szczególną uwagę zasługuje obecność storczyka leśnego - kruszczyka szerokolistnego, który prawdopodobnie jest pochodzenia naturalnego.
Mały park leśno - krajobrazowy z 2 połowy XIX w. w Kopaninie (około 1,2 ha).
Na terenie parku występują: klony, jodły pospolite, cis pospolity, daglezje, modrzewie europejskie, dęby szypułkowe.
Park leśny z XVIII w. w Manowie (około 4 ha.)
Na jego terenie dominują gatunki rodzime: klony, buki, lipy drobnolistne, dęby szypułkowe i graby. Z gatunków obcego pochodzenia rośnie kasztanowiec.
Park o powierzchni około 4,7 ha. ma charakter leśny, położony jest na zboczu wzniesienia kemowego. Na terenie parku występują ogromne dęby szypułkowe (do 430 cm obwodu), daglezje (do 220cm), buk zwyczajny odmiana czerwonolistna, szpaler starych buków oraz dwie ogromne lipy drobnolistne (obwody ponad 520 i 525 cm).
Program Regionalny Województwo Zachodniopomorskie Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Umowa o dofinansowanie UDA-RPZP.05.01.02-32-010/10-00
Nazwa projektu : Zwiększenie dostępu do informacji turystycznej poprzez modernizację i usprawnienie funkcjonowania Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie
Beneficjent : Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego