Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego

Regionalne Centrum Informacji TurystycznejRegionalne Centrum Informacji Turystycznej

Dzisiaj jest Wtorek, 14.07.2020

Kalendarium wydarzeń

Sonda

Czy uważasz, że nasz region jest atrakcyjny dla turystów?


zobacz wyniki sondy

Panoramy 360° - Święta Góra Polanowska

Get Adobe Flash player

Galeria zdjęć


Lokalizacja

Informacje na temat miejsca

Wznosi się 156 m n.p.m. 2 km na południowy zachód od Polanowa. Już w czasach pogańskich było to miejsce kultu religijnego. W XII wieku powstała tu drewniana kaplica pod wezwaniem Maryi. Na początku XIV stulecia cystersi wybudowali tu kaplicę z obrazem Matki Boskiej Bramy Nieba. Cudowny wizerunek i uzdrawiające właściwości wody ze źródełka ściągały pątników. Kaplica na Heiligen Berg (Świętej Górze) obok podobnych kaplic na Gollen (obecnie Góra Chełmska) i Revekol (Rokowół) stała się jedną z trzech najsłynniejszych miejscowości pielgrzym-kowych na Pomorzu. W tym czasie kaplica zyskała dużą sławę i cieszyła się ogromną liczbą pielgrzymów. Przybywali oni z najdalszych stron, ponieważ tu można było uzyskać odpuszczenie grzechu bratobójstwa. Kaplica polanowska była prawdopodobnie jedyną, która około 1540 roku, po reformacji, była otwarta jako miejsce pielgrzymkowe dla tych, którzy nie przeszli na wyznanie protestanckie. Z czasem jednak kaplica zawaliła się. Powrót do tradycji Świętej Góry nastąpił 22.04.1946 r. przez poświęcenie na niej krzyża. W 1996 roku, po długich staraniach, Góra Polanowska została oddana w bezterminowe użytkowanie parafii. Obecnie znajduje się tu pustelnia ojców franciszkanów, którym patron zalecił aby raz na jakiś czas opuszczali swoje domy zakonne i oddawali się modlitwie w samotności. Kamień węgielny pod tę budowlę poświęcił papież Jan Paweł II. Architektura pustelni nawiązuje do drewnianego budownictwa Południowych Kaszub.

Program Regionalny Województwo Zachodniopomorskie Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Umowa o dofinansowanie UDA-RPZP.05.01.02-32-010/10-00
Nazwa projektu : Zwiększenie dostępu do informacji turystycznej poprzez modernizację i usprawnienie funkcjonowania Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie
Beneficjent : Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego