Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego

Regionalne Centrum Informacji TurystycznejRegionalne Centrum Informacji Turystycznej

Dzisiaj jest Sobota, 30.05.2020

Kalendarium wydarzeń

Sonda

Czy uważasz, że nasz region jest atrakcyjny dla turystów?


zobacz wyniki sondy

Panoramy 360° - Neogotycki Budynek Archiwum Państwowego

Get Adobe Flash player

Galeria zdjęć


Lokalizacja

Informacje na temat miejsca

Archiwum Państwowe trzykrotnie zmieniało lokalizację. W obecnym zabytkowym budynku mieści się od roku 1988. Miejsce to zostało gruntownie przebudowane i wyremontowane w latach 2003-2006.

Archiwum Państwowe w Koszalinie jest urzędem administracji rządowej. Jego zadaniem jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie najważniejszych dokumentów powstałych w urzędach administracji publicznej i niektórych innych instytucjach działających na terenie Pomorza Środkowego.

Archiwum jest także placówką naukową, która zajmuje się badaniem zgromadzonych dokumentów oraz prowadzeniem działalności informacyjnej, popularyzatorskiej i wydawniczej.

Na podstawie akt z koszalińskiego Archiwum polscy i zagraniczni użytkownicy napisali już kilka tysięcy prac i rozpraw naukowych, artykułów oraz innych publikacji.

Program Regionalny Województwo Zachodniopomorskie Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Umowa o dofinansowanie UDA-RPZP.05.01.02-32-010/10-00
Nazwa projektu : Zwiększenie dostępu do informacji turystycznej poprzez modernizację i usprawnienie funkcjonowania Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie
Beneficjent : Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego