Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego

Regionalne Centrum Informacji TurystycznejRegionalne Centrum Informacji Turystycznej

Dzisiaj jest Sobota, 30.05.2020

Kalendarium wydarzeń

Sonda

Czy uważasz, że nasz region jest atrakcyjny dla turystów?


zobacz wyniki sondy

Panoramy 360° - Budynek Centrum Kultury 105 (dawniej MOK)

Get Adobe Flash player

Galeria zdjęć


Lokalizacja

Informacje na temat miejsca

Centrum Kultury 105 w Koszalinie mieści się przy ulicy Zwycięstwa 105. Z obecną nazwą funkcjonuje od roku 2007, gdy to zmieniono ją z Miejskiego Ośrodka w Koszalinie. Do jego głównych zadań należy prowadzenie działalności kulturalnej w obrębie miasta, organizacja imprez kulturalnych, artystycznych, rozrywkowych, okolicznościowych, rodzinnych i obrzędowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Ma również tworzyć warunki dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego.

Centrum Kultury 105 jest organizatorem takich przedsięwzięć jak festiwal filmowy Młodzi i Film, czy np Hanza Jazz Festiwal.

Program Regionalny Województwo Zachodniopomorskie Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Umowa o dofinansowanie UDA-RPZP.05.01.02-32-010/10-00
Nazwa projektu : Zwiększenie dostępu do informacji turystycznej poprzez modernizację i usprawnienie funkcjonowania Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie
Beneficjent : Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego