Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego

Regionalne Centrum Informacji TurystycznejRegionalne Centrum Informacji Turystycznej

Dzisiaj jest Wtorek, 14.07.2020

Kalendarium wydarzeń

Sonda

Czy uważasz, że nasz region jest atrakcyjny dla turystów?


zobacz wyniki sondy

Panoramy 360° - Czapla Góra

Get Adobe Flash player

Galeria zdjęć


Lokalizacja

Informacje na temat miejsca

Czapla siwa występująca na terenie Gminy Manowo to gatunek żerujący nad jez. Lubiatowskim i zamieszkujący w kolonii (tzw. czaplińcu), na wzgórzu zwanym przez miejscową ludność Czaplą Górą. Wzgórze usytuowane jest w pobliżu budynku nadleśnictwa, ok. 2,4 - 5,2 km od jez. Lubiatowskiego w miejscowości Manowo.

Czapla Góra obejmuje powierzchnię 4,43 ha. W jej kompleksie leży park leśny z XIX w., który na mocy decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Koszalinie z dnia 18 czerwca 1980r. został wpisany do rejestru zabytków. W drzewostanie wyróżnia się grupa dębów szypułkowych o obwodach w pierśnicy wynoszących do 490 cm. Przez Czaplą Górę wytyczona została ścieżka edukacyjno-przyrodnicza wiodąca od siedziby Nadleśnictwa Manowo do szkoły, tzw. Tysiąclatki.

Na herbie gminy Manowo również obecna jest Czapla, która według starożytnych egipskich źródeł symbolizuje świt, narodziny i pomyślną wróżbę.

Program Regionalny Województwo Zachodniopomorskie Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Umowa o dofinansowanie UDA-RPZP.05.01.02-32-010/10-00
Nazwa projektu : Zwiększenie dostępu do informacji turystycznej poprzez modernizację i usprawnienie funkcjonowania Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie
Beneficjent : Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego