Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego

Regionalne Centrum Informacji TurystycznejRegionalne Centrum Informacji Turystycznej

Dzisiaj jest Sobota, 19.09.2020

Kalendarium wydarzeń

Sonda

Czy uważasz, że nasz region jest atrakcyjny dla turystów?


zobacz wyniki sondy

Park dworski w Boninie z XVIII/XIX w

Na uwagę zasługują 2 buki zwyczajne o obwodach ponad 335 cm i 350 cm oraz klony jawor o obwodach ponad 245 cm i 270 cm. Na terenie parku występuje aleja kasztanowa i dwie aleje lipowe. Znajdują się tu stanowiska 3 gatunków prawnie chronionych: jarzębu szwedzkiego, kruszczyka szerokolistnego i bluszcza pospolitego. Na szczególną uwagę zasługuje obecność storczyka leśnego - kruszczyka szerokolistnego, który prawdopodobnie jest pochodzenia naturalnego.


Komentarze

Brak komentarzy.


Dodaj komentarz

Program Regionalny Województwo Zachodniopomorskie Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Umowa o dofinansowanie UDA-RPZP.05.01.02-32-010/10-00
Nazwa projektu : Zwiększenie dostępu do informacji turystycznej poprzez modernizację i usprawnienie funkcjonowania Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie
Beneficjent : Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego