Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego

Regionalne Centrum Informacji TurystycznejRegionalne Centrum Informacji Turystycznej

Dzisiaj jest Sobota, 19.09.2020

Kalendarium wydarzeń

Sonda

Czy uważasz, że nasz region jest atrakcyjny dla turystów?


zobacz wyniki sondy

Park wiejski naturalistyczny z 2 poł. XIX w. w Dęborogach

Park o powierzchni około 4,7 ha. ma charakter leśny, położony jest na zboczu wzniesienia kemowego. Na terenie parku występują ogromne dęby szypułkowe (do 430 cm obwodu), daglezje (do 220cm), buk zwyczajny odmiana czerwonolistna, szpaler starych buków oraz dwie ogromne lipy drobnolistne (obwody ponad 520 i 525 cm).


Komentarze

Brak komentarzy.


Dodaj komentarz

Program Regionalny Województwo Zachodniopomorskie Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Umowa o dofinansowanie UDA-RPZP.05.01.02-32-010/10-00
Nazwa projektu : Zwiększenie dostępu do informacji turystycznej poprzez modernizację i usprawnienie funkcjonowania Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie
Beneficjent : Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego