Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego

Regionalne Centrum Informacji TurystycznejRegionalne Centrum Informacji Turystycznej

Dzisiaj jest Czwartek, 04.03.2021

Najbliższe imprezy

Kalendarium wydarzeń

Sonda

Czy uważasz, że nasz region jest atrakcyjny dla turystów?


zobacz wyniki sondy

RCIT na szkoleniu dla informacji turystycznych w Szczecinie

08.11.2019

Tematem szkolenie były  "Szlaki kulturowe Pomorza Zachodniego ich potencjał i znaczenie w budowaniu tożsamości dziedzictwa regionu”. Organizatorem  była Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną.

Pierwsze dnia uczestnicy szkolenia dowiedzieli się jak wygląda aktualna sieć realnych i wirtualnych szlaków dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomorza Zachodniego.  Pan dr Tomasz Duda przedstawiał sposób budowania tematycznych szlaków kulturowych oraz w jaki sposób budowa produktu turystycznego, jakim jest szlak kulturowy zmienia postrzeganie regionu zarówno przez mieszkańców, jak i odwiedzających region turystów.
Następną prelekcję pt. „Atrakcje Krainy Gryfitów” poprowadził Pan Tomasz Wieczorek. Zapoznał on uczestników ze Szlakiem Gryfitów oraz związaną z nim historią dynastii Gryfitów i Księstwa Pomorskiego. Przybliżył wszystkim postać kartografa Eilhardusa Lubinusa, twórcy Wielkiej Mapy Księstwa Pomorskiego oraz szczegółowo zaprezentował ofertę Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie i jego potencjał w kontekście rozwoju produktu turystycznego jakim jest Szlak Gryfitów.

Po południu wszyscy uczestnicy szkolenia zapoznali się z ofertą Dziedzictwa Kulinarnego Pomorze Zachodnie. Przewodnikiem po szlaku był Pan Jacek Woch.
Drugiego dnia Informatorzy wyruszyli na Szlak Gryfitów, jednego z największych i najbardziej dynamicznie rozwijających się szlaków kulturowych obejmującym swoim zasięgiem m.in. woj. zachodniopomorskie.

Podróż studyjną poprowadziła Małgorzata Duda. Podczas szkolenia zwrócono szczególną uwagę na to w jaki sposób promować miejsca i atrakcje turystyczne wykorzystując narzędzia story tellingu.
Na trasie podróży studyjnej znalazły się m.in. Lipa Anna w Kliniskach, Kościół św. Marii Magdaleny w Sownie oraz Marianowo z klasztorem pocysterskim, który jest związany z pobytem Sydonii von Borck, której legenda przypisuje wygaśniecie dynastii Gryfitów.

 Komentarze

Brak komentarzy.


Dodaj komentarz

Program Regionalny Województwo Zachodniopomorskie Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Umowa o dofinansowanie UDA-RPZP.05.01.02-32-010/10-00
Nazwa projektu : Zwiększenie dostępu do informacji turystycznej poprzez modernizację i usprawnienie funkcjonowania Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie
Beneficjent : Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego