Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego

Regionalne Centrum Informacji TurystycznejRegionalne Centrum Informacji Turystycznej

Dzisiaj jest Wtorek, 02.06.2020

Kalendarium wydarzeń

Sonda

Czy uważasz, że nasz region jest atrakcyjny dla turystów?


zobacz wyniki sondy

Kajakarstwo morskie

19.09.2018

Pływanie morzem
Na naszym morzu nie ma tak wielu wysp jak w Szwecji, Grecji czy Chorwacji. Z tego tez powodu kajakarstwo morskie nie jest w naszym kraju zbyt popularne. Uprawianie jego wymaga całkiem innego sprzętu. Jednak czasami zdarzają się warunki na tyle dobre, że można popływać po Bałtyku zwykłymi kajakami turystycznymi. Przede wszystkim jego falowanie musi być niewielkie. Jest to możliwie tylko przy wiatrach południowych lub pogodzie bezwietrznej.
Nie trzeba mieć specjalnych zezwoleń. Obwieszczenia i zarządzenia regulują tą sprawę w oparciu o Ustawę z dnia 21.03.1991 r. "O obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej". Przytoczę część zarządzenia nr 9/98 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 22.04.1998 r. w sprawie warunków uprawnienia żeglugi w celach rekreacyjno - sportowych przez jednostki pływające o długości do 5 metrów.
    1. Strefa pływania obejmuje obszar do 2 mil morskich od linii brzegu na akwenie objętym systemem zabezpieczenia ratowniczego.
    2. Żegluga dozwolona jest:
        ◦ w porze dziennej (od wschodu do zachodu słońca)
        ◦ na wodach wolnych od lodu
        ◦ przy widzialności powyżej 2 mil morskich
Od kilki lat udaje się zorganizować kilka spływów rocznie z Łaz do Łaz na rybkę. Startujemy w Łazach wodując kajaki na jeziorze Jamno. Dopływamy do kanału łączącego jezioro z morzem i morzem wracamy do Łaz na rybkę. Czas płynięcia 4-5 godzin. Można oczywiście wybrać inne trasy zaczynając z Mielna lub Dąbek.

Opracował
Instruktor kajakowy Włodzimierz ZimnowłockiKomentarze

Brak komentarzy.


Dodaj komentarz

Program Regionalny Województwo Zachodniopomorskie Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Umowa o dofinansowanie UDA-RPZP.05.01.02-32-010/10-00
Nazwa projektu : Zwiększenie dostępu do informacji turystycznej poprzez modernizację i usprawnienie funkcjonowania Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie
Beneficjent : Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego