Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego

Regionalne Centrum Informacji TurystycznejRegionalne Centrum Informacji Turystycznej

Dzisiaj jest Poniedziałek, 08.03.2021

Najbliższe imprezy

Kalendarium wydarzeń

Sonda

Czy uważasz, że nasz region jest atrakcyjny dla turystów?


zobacz wyniki sondy

Burmistrz Mielna odznaczy statuetką „Turystycznego Przyjaciela Gminy Mielno”

17.07.2018

Wystarczy złożyć na piśmie informacje zawierające termin i miejsce pobytu turystycznego w miejscowościach gminy. Potwierdzeniem tych informacji mogą być zdjęcia, zaświadczenia, rachunki za pobyt itp.

Trzeba tylko napisać list, ważne: żeby był czytelny oraz dołączyć wspomniane materiały potwierdzające jego treść po czym pakiet dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Mielnie (lub także pocztą na adres: ul. Bolesława Chrobrego 10, 76 - 032 Mielno).

Wniosek o nadanie wspomnianego odznaczenia może złożyć sam nominowany ale również kwaterodwaca, czy nawet kilku kwaterodawców, ważne żeby zawierał on imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i kontakt do osoby nominowanej. Nie ograniczamy zabawy żadnymi terminami – będą nominacje, będą wręczenia statuetek – w czasie i miejscu ustalonym wspólnie.Komentarze

Brak komentarzy.


Dodaj komentarz

Program Regionalny Województwo Zachodniopomorskie Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Umowa o dofinansowanie UDA-RPZP.05.01.02-32-010/10-00
Nazwa projektu : Zwiększenie dostępu do informacji turystycznej poprzez modernizację i usprawnienie funkcjonowania Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie
Beneficjent : Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego