Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego

Regionalne Centrum Informacji TurystycznejRegionalne Centrum Informacji Turystycznej

Dzisiaj jest Wtorek, 09.03.2021

Najbliższe imprezy

Kalendarium wydarzeń

Sonda

Czy uważasz, że nasz region jest atrakcyjny dla turystów?


zobacz wyniki sondy

VI Ogólnopolski Konkurs „Gmina Przyjazna Rowerzystom"

07.04.2017

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze zaprasza do udziału w konkursie, który ma na celu zebranie i spopularyzowanie informacji o gminach, które w swoich planach i działaniach uwzględniły potrzeby rowerzystów i promują aktywny wypoczynek na rowerach, tworzą rowerową infrastrukturę, inicjują lub włączają się w organizowanie rowerowych imprez i akcji, wydają rowerowe mapy i przewodniki, stają się coraz bardziej przyjazne dla rowerowych podróżników.

Konkurs promuje gminy, które dbają o bezpieczeństwo rowerzystów, organizują, bądź włączają się w akcje „Bądź bezpieczny na rowerze”, znakowania rowerów, czy też promowanie w swoich działaniach jazdę w kasku i kamizelce odblaskowej.
Konkurs jest idealną okazją nie tylko do promocji „rowerowych działań” i gmin, które na co dzień nie koniecznie przebijają się ze swoją ofertą w mediach do szerokiego grona odbiorców ale również do nagrodzenia i dostrzeżenia zaangażowania władz gmin, stowarzyszeń i wszelkich aktywistów działających na rzecz rozwoju ruchu rowerowego w swoich miastach i gmina

Konkurs promuje gminy, które dbają o bezpieczeństwo rowerzystów, organizują, bądź włączają się w akcje „Bądź bezpieczny na rowerze”, znakowania rowerów, czy też promowanie w swoich działaniach jazdę w kasku i kamizelce odblaskowej.
Konkurs jest idealną okazją nie tylko do promocji „rowerowych działań” i gmin, które na co dzień nie koniecznie przebijają się ze swoją ofertą w mediach do szerokiego grona odbiorców ale również do nagrodzenia i dostrzeżenia zaangażowania władz gmin, stowarzyszeń i wszelkich aktywistów działających na rzecz rozwoju ruchu rowerowego w swoich miastach i gminach.
Konkurs jest kontynuacją konkursu zainicjowanego przez PTTK w ramach Roku Turystyki Rowerowej w 2012 r.
II. WARUNKI KONKURSU
1. Konkurs ma za zadanie prezentować działania związane z:
a. inwestycjami gmin w infrastrukturę turystyczną: szlaki i drogi rowerowe, wypożyczalnie rowerów, punkty napraw rowerów, miejsca obsługi rowerzystów, stojaki dla rowerów w miejscach użyteczności publicznej (dworce PKP, PKS, urzędy itd., )
b. promocją w postaci wydanych map, przewodników, aplikacji mobilnych, informacji na stronach gminy i innych portalach.
c. popularyzacją turystyki rowerowej poprzez organizację cyklicznych imprez dla miłośników dwóch kółek
d. wskazaniem konkretnych działań podejmowanych na rzecz mieszkańców i turystów związanych z propagowaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym osób korzystających z jednośladu (np. kamizelki odblaskowe, właściwe oświetlenie pojazdów, znakowanie pojazdów, jazda w kasach, zachowanie odległości 1,5 m).
2. Przewiduje się kategorie: gmina wiejska, gmina miejska, gmina miejsko-wiejska i gmina miejska na prawach powiatu.
3.W zgłoszeniu udziału w konkursie należy podać: szczegółowy opis zrealizowanych inwestycji w latach 2016 i 2017 (do 30 lipca) (m.in. długość dróg i ścieżek rowerowych, oznakowanych szlaków rowerowych, ilość urządzeń, miejsc postojowych, wypożyczalnie sprzętu, punkty napraw rowerów), w miarę możliwości z mapami i planami oraz dokumentacją fotograficzną, kopie publikacji prasowych, wydawnictwa własne, adresy współpracujących portali, wykaz organizowanych imprez (rajdy, zloty) oraz informacje o innych działaniach uzasadniających starania o certyfikat, w tym o przedsięwzięciach planowanych na przyszły rok, a także o długofalowym planie utrzymania i konserwacji istniejącej infrastruktury rowerowej.
4. Wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z materiałami uzupełniającymi, dokumentującymi różne działania (mapy, foldery, fotografie) należy przesyłać do 10 sierpnia 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Główny, 00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11 z dopiskiem „Gmina Przyjazna Rowerzystom”.
Karta zgłoszenia w konkursie do pobrania ze strony www.narowerze.pttk.pl
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi przez specjalnie powołane Jury, które w terminie do 5 września 2017 r. dokona m.in. weryfikacji kart zgłoszeń w terenie, a wyniki Konkursu ogłoszone będą na stronie www.narowerze.pttk.pl do dnia 10 września 2017 roku.
6. Laureaci w poszczególnych kategoriach zostaną uhonorowani certyfikatami, które zostaną wręczone 21 września 2017 roku podczas Międzynarodowych Targów Rowerowych Bike-Expo w Kielcach
7. NAGRODY:
Gmina, która uzyskała trzykrotnie certyfikat Gminy Przyjaznej Rowerzystom w VI edycji może ubiegać się o nagrodę Grand Prix
– rower ze wspomaganiem elektrycznym – dla jednej z gmin sponsoruje Trybeco sp z o.o
Laureaci VI edycji otrzymują voucher od Targów Kielce - możliwość nieodpłatnego zaprezentowania gminy na stoisku „Rowerem przez Polskę” podczas VIII Międzynarodowych Targów Bike-Expo.
Związek Powiatów Polskich funduje dla jednej z gmin aplikację promującą gminne atrakcje dla turystów-rowerzystów w 3D.
Konkurs Patronatem Honorowym objęło: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polska Organizacja Turystyczna oraz Związek Powiatów Polskich.Komentarze

Brak komentarzy.


Dodaj komentarz

Program Regionalny Województwo Zachodniopomorskie Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Umowa o dofinansowanie UDA-RPZP.05.01.02-32-010/10-00
Nazwa projektu : Zwiększenie dostępu do informacji turystycznej poprzez modernizację i usprawnienie funkcjonowania Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie
Beneficjent : Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego