Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego

Regionalne Centrum Informacji TurystycznejRegionalne Centrum Informacji Turystycznej

Dzisiaj jest Poniedziałek, 08.03.2021

Najbliższe imprezy

Kalendarium wydarzeń

Sonda

Czy uważasz, że nasz region jest atrakcyjny dla turystów?


zobacz wyniki sondy

Zostań Odkrywcą Koszalina

21.07.2016

„Odkryj Koszalin”- to gra miejska, skierowana w szczególności do osób niepełnosprawnych ruchowo, które zainteresowane są odkryciem, poznaniem ciekawych obiektów Koszalina. Wydany w ramach projektu przewodnik opisuje trasę po 10 obiektach, atrakcjach miasta, które umożliwiają osobom z dysfunkcją ruchu dostęp do tych miejsc i tym samym uczestnictwo, poprzez zabawę,w krajoznawczym spacerze po mieście. Trasa turystyczna po mieście połączona jest z odgadywaniem zagadek, odpowiedzią na pytanie związane z opisanym miejscem.Każda osoba, która ukończy trasę (przedstawi kompletnie uzupełniony przewodnik) otrzyma dyplom oraz spersonalizowaną przypinkę Odkrywcy Koszalina, którą będzie można samodzielnie wykonać w Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie.

Publikacja bezpłatnie dostępna jest w RCIT w Koszalinie przy ul. Dworcowej oraz  u Pełnomocnika Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych. Obiekt przy ul. Dworcowej przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych – podjazd. W ramach aktywizacji turystycznej środowiska osób niepełnosprawnych informacja o grze miejskiej oraz część nakładu przewodnika przekazana zostanie dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych "IKAR" oraz Ośrodka Rehabilitacyjno– Edukacyjno – Wychowawczego nr 1 w Koszalinie.   

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

  

        Komentarze

Brak komentarzy.


Dodaj komentarz

Program Regionalny Województwo Zachodniopomorskie Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Umowa o dofinansowanie UDA-RPZP.05.01.02-32-010/10-00
Nazwa projektu : Zwiększenie dostępu do informacji turystycznej poprzez modernizację i usprawnienie funkcjonowania Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie
Beneficjent : Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego