Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego

Regionalne Centrum Informacji TurystycznejRegionalne Centrum Informacji Turystycznej

Dzisiaj jest Sobota, 27.02.2021

Najbliższe imprezy

Kalendarium wydarzeń

Sonda

Czy uważasz, że nasz region jest atrakcyjny dla turystów?


zobacz wyniki sondy

Konkurs na "Najlepszy Produkt Turystyczny - Certyfikat POT" 2016

02.09.2016

Rozpoczął się nabór zgłoszeń do konkursu "Najlepszy Produkt Turystyczny - Certyfikat POT 2016". Konkurs w województwie zachodniopomorskim jest organizowany przez Polską Organizację Turystyczną we współpracy z Zachodniopomorską Regionalną Organizacja Turystyczną. Zwycięzcy etapu regionalnego zostaną zgłoszeni przez ZROT do etapu ogólnopolskiego.

Certyfikat „Najlepszego Produktu Turystycznego” Polskiej Organizacji Turystycznej to nagroda dla wyjątkowych atrakcji turystycznych w Polsce. Nadawany jest on tylko nowatorskim i przyjaznym turystom miejscom, obiektom, imprezom oraz przedsięwzięciom realizowanym na poziomie regionalnym i lokalnym. Stanowi gwarancję wysokiej jakości i przeżycia wielu niezapomnianych doznań turystycznych, kulturalnych, rozrywkowych, a także rekreacyjno-przygodowych. Konkurs jest organizowany od 2003r. Nagrody przyznawane są przez Kapitułę, w skład której wchodzą eksperci – praktycy branży turystycznej. Od 2008 r. przyznawany jest również Złoty Certyfikat – specjalna nagroda stworzona dla już certyfikowanych produktów turystycznych, które rozwijają się w unikalny i wyjątkowy sposób.

W ramach Konkursu przyjmowane są zgłoszenia dotyczące produktu turystycznego, zgodne z przyjętą przez organizatorów definicją pojęcia „produktu turystycznego”:
1.Produkt turystyczny – Wydarzenie cykliczne – charakteryzuje się dużą spójnością tematyczną, organizacyjną oraz konkretnym umiejscowieniem w czasie i przestrzeni. Jako przykłady można wymienić: Festiwal Przystanek Woodstock, Dymarki Świętokrzyskie, Jarmark Dominikański, festiwale filmowe, muzyczne (wydarzenie o dużej skali, dużej liczbie osób biorących w nim udział).
2.Produkt turystyczny – Pakiet usług turystycznych - Impreza turystyczna – składa się z kilku usług lub usług i dóbr materialnych (rzeczy) oferowanych przez organizatorów turystyki. Jako przykłady można wymienić: Małopolska Wieś dla Dzieci, Podziemna eskapada czyli wycieczka z przygodami.
3.Produkt turystyczny – Obiekt – charakteryzuje się występowaniem jednej głównej atrakcji (usługi) i dodatkowo kilku usług towarzyszących skupionych w jednym miejscu (obiekcie) mający z punktu widzenia kartograficznego charakter punktowy. Jako przykłady można wymienić: Centrum Słowian i Wikingów, Manufaktura w Łodzi,
4.Produkt turystyczny – Szlak – składa się z wielu miejsc lub obiektów związanych z pewną nadrzędną ideą, połączonych ze sobą wytyczoną, zwykle oznakowaną trasą.
Jako przykłady można wymienić: Zachodniopomorski Szlak Żeglarski, Szlak Orlich Gniazd, Szlak Piastowski.
5.Produkt turystyczny – Obszar – wewnętrznie złożony zbiór elementów wyróżnionych ze względu na swoją konkretną lokalizację w przestrzeni, charakteryzującą się walorami turystycznymi. Jako przykłady można wymienić: Beskidzka 5, Park Rowerowy Wierchomla.

Regulamin konkursu oraz aplikacja elektroniczna dla produktów turystycznych z województwa zachodniopomorskiego są dostępne pod adresem: https://konkurs.pot.gov.pl/konkurs/home/index?id=ZACHODNIOPOMORSKIE

Uwaga: o "Certyfikat POT" może ubiegać się każdy produkt turystyczny, o "Złoty Certyfikat POT" tylko produkty, które wcześniej otrzymały "Certyfikat POT".

Termin zakończenia przyjmowania zgłoszeń: 21 października 2016r.

Po tym terminie Kapituła Regionalna konkursu rozpoczyna ocenianie zgłoszeń. Na podstawie wyników tej oceny ZROT do 4 listopada 2016r. może zgłosić do etapu ogólnopolskiego maksymalnie 3 produkty w konkursie o "Certyfikat POT" oraz 1 produkt w konkursie o "Złoty Certyfikat POT". Zachęcamy Państwa do udziału w konkursie.



Komentarze

Brak komentarzy.


Dodaj komentarz

Program Regionalny Województwo Zachodniopomorskie Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Umowa o dofinansowanie UDA-RPZP.05.01.02-32-010/10-00
Nazwa projektu : Zwiększenie dostępu do informacji turystycznej poprzez modernizację i usprawnienie funkcjonowania Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie
Beneficjent : Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego