Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego

Regionalne Centrum Informacji TurystycznejRegionalne Centrum Informacji Turystycznej

Dzisiaj jest Wtorek, 09.03.2021

Najbliższe imprezy

Kalendarium wydarzeń

Sonda

Czy uważasz, że nasz region jest atrakcyjny dla turystów?


zobacz wyniki sondy

Nowy Zarząd Forum Informacji Turystycznej

08.12.2015

W dniach 2-4 grudnia 2015 r. w GrandHotel Tiffi w Iławie odbyło się posiedzenie Zarządu i Walnego Zgromadzenia Forum Informacji Turystycznej. Spotkanie, w którym uczestniczyło łącznie 50 osób w tym 41 członków FIT mających prawo głosu, zostało zorganizowane przez Polską Organizację Turystyczną we współpracy z Warmińsko-Mazurską Regionalną Organizacją Turystyczną.

Od 2013 roku członkiem Zarządu Forum jest kierownik koszalińskiego Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej Sylwia Mytnik. Na spotkaniu Zarządu omówiono zagadnienia związane ze sprawozdaniem z działalności w trakcie kadencji Zarządu FIT, a także przygotowano wstępny plan pracy na lata przyszłe.

W programie pierwszego dnia WZC Forum była wizyta w dwóch centrach „it” działających na terenie Iławy – Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej zlokalizowanym w Porcie Iława oraz miejskim Biurze Informacji Turystycznej. Po otwarciu obrad przez Elżbietę Wąsowicz-Zaborek Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Jacka Janowskiego Wicedyrektora Departamentu Produktu Turystycznego POT blok dyskusyjny dotyczący Polskiego Systemu Informacji Turystycznej -  stan obecny i wyzwania przyszłości poprowadzili : Magdalena Ragus Dyrektor Departamentu e-informacji POT oraz Marcin Pałach Przewodniczący Zarządu FIT, Dyrektor Tarnowskiego Centrum Informacji.

Dyskusja skupiła się przede wszystkim na tematyce wykorzystywania Social Media w informacji turystycznej, kwestii szkoleń pracowników punktów „it” i pracowników branży hotelarskiej, współpracy na płaszczyźnie informacja turystyczna – branża turystyczna i organizatorzy imprez oraz zagadnieniu komercjalizacji informacji turystycznej. Dyskusję zakończyła prezentacja wyników badań Mystery e-mail przeprowadzonych w kwietniu - maju 2015 roku wśród certyfikowanych jednostek informacji turystycznych. Prezentację z podziałem na poszczególne województwa i kategorie punktów omówiła Wiceprezes POT Elżbieta Wąsowicz – Zaborek.

Po części dyskusyjnej odbyła się część sprawozdawczo - wyborcza FIT. Sprawozdanie Zarządu zaprezentował Przewodniczący Marcin Pałach. Uzupełnieniem sprawozdania była informacja dotycząca planowanych zmian w certyfikacji punktów informacji turystycznej przedstawiona przez Magdaleną Ragus Dyrektora Departamentu e-Informacji Polskiej Organizacji Turystycznej. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia Członków Forum Informacji Turystycznej przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu Forum. Odbyły się także wybory nowego Zarządu Forum w skład którego weszli : Marcin Pałach (Tarnowskie Centrum Informacji) jako przewodniczący, Sylwia Mytnik (Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie) jako wiceprzewodnicząca, Magdalena Ragus (Polska Organizacja Turystyczna) jako sekretarz, Jakub Broch (Warmińsko – Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna, Wojewódzkie Centrum Informacji Turystycznej w Olsztynie), Piotr Kończewski (Lokalna Organizacja Turystyczna Kociewie), Szymon Wieczorek (Centrum Informacji Miejskiej w Poznaniu), Wojciech Dziąbek (Centrala Jurajskiej Informacji Turystycznej).

Drugi dzień obrad przeznaczony był na warsztaty z zakresu obsługi klienta oraz blok merytoryczno – dyskusyjny obejmujący tematykę współpracy informacji turystycznych z przewodnikami turystycznymi, tworzeniem przez informacje turystyczne pakietów turystycznych /przykład Śląskiej Organizacji Turystycznej/ oraz na czym polega regionalny system informacji turystycznej /przykład Warmińsko – Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej/.

Forum Informacji Turystycznej działa od marca 2003 r. jako zespół konsultacyjno-doradczy Polskiej Organizacji Turystycznej. Stanowi płaszczyznę integracji systemu „it” i koordynacji przedsięwzięć, a także wymiany doświadczeń służących doskonaleniu ogólnopolskiego systemu informacji turystycznej. Władzami FIT są: Walne Zgromadzenie Członków oraz Zarząd Forum wybierany na 2-letnią kadencję przez Walne Zgromadzenie. Członkiem FIT może być podmiot prowadzący działalność w sferze informacji turystycznej, który złoży pisemną deklarację członkowską, delegując swojego przedstawiciela.Komentarze

Brak komentarzy.


Dodaj komentarz

Program Regionalny Województwo Zachodniopomorskie Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Umowa o dofinansowanie UDA-RPZP.05.01.02-32-010/10-00
Nazwa projektu : Zwiększenie dostępu do informacji turystycznej poprzez modernizację i usprawnienie funkcjonowania Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie
Beneficjent : Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego