Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego

Regionalne Centrum Informacji TurystycznejRegionalne Centrum Informacji Turystycznej

Dzisiaj jest Sobota, 27.02.2021

Najbliższe imprezy

Kalendarium wydarzeń

Sonda

Czy uważasz, że nasz region jest atrakcyjny dla turystów?


zobacz wyniki sondy

Mapa wędkarska Powiatu Koszalińskiego

22.06.2015

Mapa wędkarska Powiatu Koszalińskiego
Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie działające w ramach Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego wydało Mapę Wędkarską Powiatu Koszalińskiego.

Mapa w skali 1:75.000, obejmuje oprócz części mapowej informacje praktyczne, istotne dla każdego wędkarza. Część opisowa w wersji polskiej  i niemieckiej. W części opisowej wyszczególniony wykaz jezior nadzorowanych przez Okręg Koszalin Polskiego Związku Wędkarskiego, Gospodarstwo Rybackie „Mielno” Sp. z o.o. oraz łowiska komercyjne, informacje na temat opłat i składek na 2015 rok.  Z istotnych informacji z punktu widzenia prawnego zamieszczono najważniejsze postanowienia z Regulaminu Amatorskiego Połowo Ryb, wykaz łowisk Okręgu PZW Koszalin objętych rejestrem połowów wraz z okresami ochronnymi dla poszczególnych gatunków ryb, strefy ciszy, akweny, na których obowiązuje zakaz używania jednostek pływających z napędem silnikowym oraz jak zostać wędkarzem. Wymieniono koła Okręgu PZW Koszalin działające na terenie Miasta Koszalina i Powiatu Koszalińskiego oraz dane kontaktowe : Okręgu PZW Koszalin, Gospodarstwa Rybackiego w Mielnie, Państwowej Straży Rybackiej w Koszalinie oraz telefony do Społecznej Straży Rybackiej przy Okręgu PZW w Koszalinie. Publikacja zawiera szczegółowo opracowane mapy dla jezior Rosnowskie, Hajka, Nicemino, Debro, Chlewo, Kamienne : plany batymetryczne o skoku głębokości 0,5 – 1 m wraz z siatką GPS oraz terenami przyległymi i infrastrukturą wędkarską /parkingi, wiaty, dojazdy, pomosty, kładki wędkarskie, miejsca wodowania łodzi, przeszkody/. Na stronie internetowej RCIT
www.it-pomorze.pl  zamieszczone będą pliki JPG z rzeźbą dna 3D w/w jezior oraz batymetria tych jezior.
Mapa dostępna jest w siedzibie Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej
w Koszalinie przy ul. Dworcowej 11-15 oraz na stronie internetowej www.it-pomorze.pl  w zakładce Multimedia / Wydawnictwa.

Publikacja współfinansowana przez Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną

 Komentarze

Brak komentarzy.


Dodaj komentarz

Program Regionalny Województwo Zachodniopomorskie Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Umowa o dofinansowanie UDA-RPZP.05.01.02-32-010/10-00
Nazwa projektu : Zwiększenie dostępu do informacji turystycznej poprzez modernizację i usprawnienie funkcjonowania Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie
Beneficjent : Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego