Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego

Regionalne Centrum Informacji TurystycznejRegionalne Centrum Informacji Turystycznej

Dzisiaj jest Poniedziałek, 08.03.2021

Najbliższe imprezy

Kalendarium wydarzeń

Sonda

Czy uważasz, że nasz region jest atrakcyjny dla turystów?


zobacz wyniki sondy

Pomorska Droga Świętego Jakuba- blog jako miejsce dyskusji i wymiany doświadczeń

22.08.2014

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego firma AGROTEC POLSKA prowadzi badanie ewaluacyjne pn. „Analiza i ocena osiągniętych efektów projektu p.n. „Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku – Pomorska Droga św. Jakuba” zrealizowanego w latach 2011-2013 oraz określenie kierunków i możliwości zintegrowania działań dla zachowania jego trwałości i rozwoju na obszarze województwa zachodniopomorskiego, a także możliwości wsparcia finansowego w okresie programowania 2014-2020”.

Głównym celem badania jest analiza i ocena tego co w ramach projektu zostało osiągnięte, a także określenie kierunków rozwoju nowego w naszym regionie, ale uznanego w Europie produktu turystycznego wraz ze wskazaniem możliwych źródeł finansowania tych przedsięwzięć.

Jedną z metod badawczych jest blog badania dostępny pod adresem:
http://www.agrotec.pl/pomorska_droga_sw_Jakuba/

Blog pozwoli na wymianę informacji i dyskusję w szerokim kręgu wszystkich tych, od których zależy funkcjonowanie i możliwości rozwoju szlaku (turyści, punkty informacji turystycznej, mieszkańcy, usługodawcy, partnerzy projektu, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje publiczne, uczelnie, organizacje społeczne, przedsiębiorcy, media i wszyscy zainteresowani tematyką).Komentarze

Brak komentarzy.


Dodaj komentarz

Program Regionalny Województwo Zachodniopomorskie Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Umowa o dofinansowanie UDA-RPZP.05.01.02-32-010/10-00
Nazwa projektu : Zwiększenie dostępu do informacji turystycznej poprzez modernizację i usprawnienie funkcjonowania Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie
Beneficjent : Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego