Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego

Regionalne Centrum Informacji TurystycznejRegionalne Centrum Informacji Turystycznej

Dzisiaj jest Poniedziałek, 27.01.2020

Kalendarium wydarzeń

Sonda

Czy uważasz, że nasz region jest atrakcyjny dla turystów?


zobacz wyniki sondy

IV edycja konkursu Zachodniopomorska Wieś Turystyczna

26.05.2013

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz Prezes Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, zachęcając do aktywności społeczności wiejskie, corocznie organizują konkurs o certyfikat „Zachodniopomorska Wieś Turystyczna”.

W tym roku ogłaszamy jego czwartę edycję. Celem konkursu jest promocja zachodniopomorskiej wsi, jako miejsca wypoczynku, poprzez szeroko rozumiany rozwój usług tworzących produkty turystyki wiejskiej oraz agroturystyki.

W dotychczasowych edycjach konkursu tytuł oraz certyfikat "Zachodniopomorska Wieś Turystyczna" otrzymały:

    w roku 2010: Morzyczyn/Zieleniewo (gmina Kobylanka), Trzęsacz (gmina Rewal), Przelewice (gmina Pyrzyce),
    w roku 2011: Grzybowo i Dźwirzyno (gmina Kołobrzeg), Drzewiany (gmina Bobolice), Barnimie (gmina Drawno), Brzesko (gmina Pyrzyce),
    w roku 2012: Siemczyno i Stare Drawsko (gmina Czaplinek) oraz Szwecja (gmina Wałcz).

Konkurs ma zwrócić uwagę turystów na walory krajobrazu przyrodniczego i kulturowego naszego regionu. Województwo zachodniopomorskie posiada znaczący potencjał dla rozwoju turystyki wiejskiej. Ma znaczne zasoby leśne, dużo jezior, plaże nadmorskie i wiele obszarów przyrodniczych prawnie chronionych. Na szlakach turystycznych można napotkać liczne zabytki architektury sakralnej oraz świeckiej: kościoły, pałace, dworki, zamki, muzea, stanowiska archeologiczne i inne, z których znaczna część znajduje się na obszarach wiejskich i stanowi doskonałą atrakcję turystyczną.

Warto podkreślić, iż dzięki konkursowi przeprowadzona zostanie inwentaryzacja wsi województwa zachodniopomorskiego pod względem zagospodarowania turystycznego i atrakcji turystycznych.

Zgłaszanie kandydatur odbywa się na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Formularz zgłoszenia do Konkursu powinien być złożony w wersji papierowej oraz drogą mailową na adres info@zrot.pl

Uprawnionym do zgłoszenia do Konkursu jest Sołtys, po zatwierdzeniu formularza zgłoszeniowego przez Radę Sołecką. Uprawniony składa dokumenty i dołączoną charakterystykę kandydatury (maksymalnie dwie strony) wraz z materiałami przedstawiającymi zgłaszaną do Konkursu wieś (zdjęcia, materiały prasowe, płyty CD, itp.). w formie ankiety stanowiącej załącznik do formularza zgłoszeniowego z tematem: Certyfikat Wieś Turystyczna w formie załączników w formacie .doc.

Zgłoszenia do Konkursu należy przesłać pocztą do dnia 30 września 2013 roku na adres:

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
ul. Partyzantów 1, 70-222 Szczecin
z dopiskiem: "Certyfikat".

Regulamin i formularz zgłoszeniowy do pobrania: http://www.zrot.pl/index1.php?c=red&id_wyd=296&re=2

 Komentarze

Brak komentarzy.


Dodaj komentarz

Program Regionalny Województwo Zachodniopomorskie Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Umowa o dofinansowanie UDA-RPZP.05.01.02-32-010/10-00
Nazwa projektu : Zwiększenie dostępu do informacji turystycznej poprzez modernizację i usprawnienie funkcjonowania Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie
Beneficjent : Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego