Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego

Regionalne Centrum Informacji TurystycznejRegionalne Centrum Informacji Turystycznej

Dzisiaj jest Poniedziałek, 25.01.2021

Kalendarium wydarzeń

Sonda

Czy uważasz, że nasz region jest atrakcyjny dla turystów?


zobacz wyniki sondy

Szlak Pełnika Europejskiego ( kolor pomarańczowy - 24 km)

Trasa: Bobolice - Ubiedrze - Kępiste- zakole Radwi- Kamienne Kręgi

Szlak ma długość około 24km i przebiega przez teren gminy Bobolice.

Rozpoczyna się w Bobolicach ( łąki pełnikowe),dalej biegnie przez Ubiedrze, Kępiste w pobliżu Szkółki Leśnej Wrzosowiec do Rezerwatu archeologicznego Kamienne Kręgi.

Na trasie liczne źródliska, niewielkie wąwozy oraz urokliwy obszar chronionego krajobrazu Dolina Radwi.

Pełnik europejski należy do roślin, które spotykamy na naszych łąkach sporadycznie. Kulisty kształt przypomina pełnię księżyca, skąd nazwa.

 Komentarze

grelus
8 dopelniacz_January 2015, 10:47
szlak w terenie oznakowany jako czerwony


Dodaj komentarz

Program Regionalny Województwo Zachodniopomorskie Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Umowa o dofinansowanie UDA-RPZP.05.01.02-32-010/10-00
Nazwa projektu : Zwiększenie dostępu do informacji turystycznej poprzez modernizację i usprawnienie funkcjonowania Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie
Beneficjent : Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego