Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego

Regionalne Centrum Informacji TurystycznejRegionalne Centrum Informacji Turystycznej

Dzisiaj jest Poniedziałek, 25.01.2021

Kalendarium wydarzeń

Sonda

Czy uważasz, że nasz region jest atrakcyjny dla turystów?


zobacz wyniki sondy

Tychowski trakt ( kolor czarny - 41 km)

Trasa: Koszalin - Niekłonice - Jarzyce - Świeszyno - Rosnowo - Tyczewo - Tychowo

Początek szlaku za przejazdem kolejowym na drodze do Konikowa. Dalej prosto asfaltem aż do Jarzyc, po przejechaniu 7 km skręcamy w Jarzycach w lewo na Świeszyno. Dalej asfaltem do Świeszyna – 3 km.

W Świeszynie na wprost drogą wojewódzką 50 m i skręcamy w prawo na Cewlino. Dalej 900 m obok urzędu do krzyżówki na ogród botaniczny, skręcamy w prawo. Po przejechaniu 2,7 km docieramy do skraju lasu, dalej prosto. Główna droga w lesie odchodzi w lewo, my kierujemy się prosto. Główna droga w lesie odchodzi w lewo, my kierujemy się prosto. Główna droga w lesie odchodzi w lewo, my kierujemy się prosto.

Po przejechaniu 1 km (obok linii energetycznych) skręcamy w lewo w kierunku asfaltu, który przecinamy prostopadle i kierujemy się w stronę Rosnowa. Cały czas prosto, wszystkie drogi przecinamy prostopadle – poruszamy się główną drogą, aż dojedziemy do drogi wychodzącej z prawej strony utwardzonej szlaką. Skręcamy w lewo. Dalej wspólny przebieg ze szlakiem czerwonym. Po przejechaniu 800 metrów skrzyżowanie kilku dróg, my na wprost jeszcze 200 m i skręcamy w prawo w kierunku Rosnowa (z lewej strony starodrzew z prawej młodniki). Tak jak szlak pieszy, szlak rowerowy czerwony dalej biegnie na wprost. Wyjazd na asfalt do Rosnowa, dalej drogą asfaltową w kierunku Zegrza.

Za Rosnowem długa prosta i następnie asfalt skręca w prawo, z lewej strony odchodzi droga gruntowa przez las pod liniami energetycznymi, która wychodzi na wprost drogi na Pobądź (szlaku nie prowadzimy asfaltem do skrzyżowania na Kurozwęcz tylko skracamy drogę jw.).

Główna droga leśna do Pobądzia cały czas prosto – tak jak czerwony szlak pieszy. Wyjazd w Pobądziu na asfalt, skręt w prawo i następnie po 300 m przed jeziorkiem lewo na Tyczewo. Tyczewo, koło jeziorka w prawo i następnie tuż za jeziorkiem na bruk w prawo, dalej brukiem w lewo aż do drogi asfaltowej. Przed drogą asfaltową skręcamy w prawo w drogę gruntową obsadzoną drzewami, nią prosto aż do skraju lasu, potem w lewo (za rowem), później główną drogą na wprost. Skręt w prawo i po 50 m w lewo – tak jak biegnie główna droga, skrzyżowanie ze szlakiem pieszym, dalej na wprost razem z pieszym, pierwsza droga w lewo za mostem na Chotli, dalej prosto do Tychowa. Od tego miejsca wspólny przebieg dwóch szlaków, wyjazd z lasu skręt w lewo do Tychowa.

Koniec szlaku – wyjazd na główną drogę w Tychowie koło Straży Pożarnej.

 Komentarze

Ch.w.d.
30 dopelniacz_July 2016, 10:44
A gdzie mapa?


Dodaj komentarz

Program Regionalny Województwo Zachodniopomorskie Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Umowa o dofinansowanie UDA-RPZP.05.01.02-32-010/10-00
Nazwa projektu : Zwiększenie dostępu do informacji turystycznej poprzez modernizację i usprawnienie funkcjonowania Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie
Beneficjent : Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego