Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego

Regionalne Centrum Informacji TurystycznejRegionalne Centrum Informacji Turystycznej

Dzisiaj jest Poniedziałek, 25.01.2021

Kalendarium wydarzeń

Sonda

Czy uważasz, że nasz region jest atrakcyjny dla turystów?


zobacz wyniki sondy

Szlak megalitów ( kolor żółty - 31 km)

Trasa: Paproty – Sulechowo – Niemica – Sieciemin – Przytok - Szczeglino – Wyszebórz

Początek trasy, zjazd z głównej drogi (Malechowo – Ostrowiec) w miejscowości Paproty (obok przystanku Trasa: Paproty – Sulechowo – Niemica – Sieciemin – Szczeglino – Wyszebórzautobusowego). Kierujemy się na wprost, zjeżdżając w dół 500 m.

Rozwidlenie dróg, skręcamy w lewo i dalej na wprost główną drogą gruntową do miejscowości Święcianowo. Przed Święcianowem po prawej stronie duże gospodarstwo rybackie, tuż za nim skrzyżowanie 4 dróg, skręcamy w prawo na nasyp kolejowy (znak drogowy ślepa droga). Nasypem kierujemy się do Sulechówka, po drodze przejeżdżamy przez kładkę nad rzeką Grabową.

Wyjazd na asfalt, w Sulechówku, skręcamy w prawo i kierujemy się drogą asfaltową w prawo w kierunku Sulechowa i Bartolina. Po przejechaniu 3,5 km drogą asfaltową skręcamy w drogę do Niemicy. Skrzyżowanie 200 m za Bartolinem, skręcamy w lewo do Niemicy (za skrzyżowaniem zabudowanie). Dalej, wąskim asfaltem na wprost, kierujemy się do skrzyżowania w Niemicy.

Skrzyżowanie w Niemicy (z prawej strony kościół) kierujemy się na wprost, główną drogą wiodącą przez wieś. Po przejechaniu 200 m od skrzyżowania główna droga skręca w prawo do drogi krajowej nr 6, my kierujemy się na wprost, w leśną drogę szutrową, równolegle biegnącą do drogi nr 6. 300 m dalej, od zjazdu z asfaltu, rozwidlenie dróg za dawną Leśniczówką Niemica (zabudowania po lewej stronie). Na rozwidleniu skręcamy w prawo i dalej poruszamy się drogą szutrową. Drogą tą poruszamy się do pierwszego rozwidlenia tj. miejsca gdzie w lewo odchodzi również droga szutrowa, ok. 900 m od rozwidlenia koło leśniczówki.

Rozwidlenie drogi szutrowej, skręcamy w lewo, krótki zjazd i dalej kierujemy się na wprost 900 m drogą szutrową, do miejsca gdzie nasza droga dochodzi do prostopadłej drogi gruntowej.

Skrzyżowanie z prostopadłą drogą gruntową, skręcamy w lewo (naprzeciw młodnik). Dalej kierujemy się na wprost, wzdłuż młodnika po prawej stronie do najbliższego skrzyżowania, skręcamy w prawo. Teraz kierujemy się na wprost główną drogą ok. 1,5 km. Droga przygotowana jest do remontu, po lewej stronie drogi wbite są słupki, co 100 m z oznaczeniem hektometrów.

Parking przy wieży p-poż, na skrzyżowaniu skręcamy w lewo. Dalej po 400 m z lewej strony odchodzi droga, my kierujemy się na wprost (po prawej widać torfowiska). Mijamy torfowiska i po 300 m skręcamy w prawo. Teraz poruszamy się na wprost, główną drogą gruntową 800 m do skraju lasu. Droga ta jest wyraźna, często uczęszczana przez miejscową ludność, 200 m przed skrajem lasu po prawej stronie jest uprawa, droga główna lekko skręca w prawo, wzdłuż uprawy i następnie po 100 m w lewo, wprost do pól. Od skraju lasu do najbliższego skrzyżowania 300 m, tam skręcamy w prawo i dalej na wprost do skrzyżowania z drogą asfaltową w miejscowości Sieciemin.

Sieciemin, wyjazd na asfalt, skręcamy w lewo i dalej droga asfaltową do kościoła (od tego punktu wspólny przebieg dwóch szlaków).

Rozwidlenie dróg asfaltowych przed kościołem, skręcamy w lewo i dalej na wprost drogą asfaltową. Koniec asfaltu. (z lewej strony zabudowania) dalej kierujemy się na wprost do najbliższego rozwidlenia  dróg, skręcamy w prawo (tak jak czarny szlak). W lewo odchodzi czerwony szlak, obok wiaty. Dalej kierujemy się na wprost, główna drogą przeciwpożarową, aż do prostopadłego skrzyżowania z drogą asfaltową (po drodze 150 m przed wyjazdem na asfalt czarny szlak odchodzi w prawo).

Wyjazd na asfalt, skręcamy w prawo do miejscowości Przytok. Po 100 m droga asfaltowa skręca w prawo (zakręt 90 stopni), my skręcamy w lewo w drogę gruntową (po lewej stronie tablica – szlaki rowerowe w gminie Sianów) i zaraz w prawo. Teraz kierujemy się na wprost, główną drogą ok. 3,5 km do Szczeglina. Po drodze szlak przecinają szlaki zielony i niebieski. Od skrzyżowania, gdzie szlak zielony odchodzi w lewo droga wiedzie przy uprawie. Na końcu uprawy główna droga (szlak) skręca w prawo i dalej na wprost aż do miejsca gdzie wejdzie z prawej strony niebieski szlak i dalej wspólny bieg.

Szczeglino Nowe, rozwidlenie dróg, szlak niebieski skręca w lewo, my kierujemy się na wprost do Szczeglina. Skrzyżowanie ze szlakiem zielonym (wcześniej po lewej stronie cmentarz), dalej wspólny przebieg dwóch szlaków. Po 200 m wyjazd na asfalt i skręt w lewo, dalej drogą asfaltową. Przed ostatnim zabudowaniem (po prawej stronie) w miejscowości Szczeglino oba szlaki skręcają w prawo i dalej główną drogą 2 km, początkowo droga biegnie wśród pól, po czym szlaki wspólnie biegną drogami leśnymi.

Skrzyżowanie z drogą utwardzoną szlaką, w lewo odchodzi szlak zielony, my kierujemy się na wprost, po prawej stronie mamy grunty rolne. Po 300 m mijamy z lewej strony zagrodę i wjeżdżamy na most na rzece Unieść. Dalej na wprost, główną drogą 700 m do skraju lasu i dalej 1,5 km do skrzyżowania prostopadle biegnącą drogą utwardzona płytami betonowymi. Wyjazd na drogę z płyt, skręcamy w lewo, 900 m i docieramy do Wyszeborza. Koniec szlaku na skrzyżowaniu dróg (szlaków).Komentarze

Krasuczkin
11 dopelniacz_November 2018, 13:27
...a skąd ta kuriozalna nazwa szlaku?


Dodaj komentarz

Program Regionalny Województwo Zachodniopomorskie Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Umowa o dofinansowanie UDA-RPZP.05.01.02-32-010/10-00
Nazwa projektu : Zwiększenie dostępu do informacji turystycznej poprzez modernizację i usprawnienie funkcjonowania Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie
Beneficjent : Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego