Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego

Regionalne Centrum Informacji TurystycznejRegionalne Centrum Informacji Turystycznej

Dzisiaj jest Wtorek, 09.03.2021

Najbliższe imprezy

Kalendarium wydarzeń

Sonda

Czy uważasz, że nasz region jest atrakcyjny dla turystów?


zobacz wyniki sondy

Modernizacja Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej

14.02.2011

Dofinansowanie projektu pn. „ Zwiększenie dostępu do informacji turystycznej poprzez modernizację i usprawnienie funkcjonowania Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie”


Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektu pn. „Zwiększenie dostępu do informacji turystycznej poprzez modernizację i usprawnienie funkcjonowania Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie” złożonego przez Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego w ramach konkursu nr RPOWZ/5.1.2/2010/1 Oś priorytetowa 5 Turystyka, kultura i rewitalizacja, Działanie 5.1 Infrastruktura turystyczna, Poddziałanie 5.1.2 Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

W ramach projektu zakłada się :
• modernizację i zmianę wystroju sali obsługi Centrum,
• zakup sprzętu komputerowego m.in. w celu utworzenia stanowiska dla turysty, telewizora LCD do projekcji filmów promocyjnych o regionie i produktach turystycznych powiatu koszalińskiego,
• zakup aplikacji komputerowych m.in. programu graficznego do projektowania materiałów promocyjnych,
• modernizację strony internetowej www.it-pomorze.pl wraz z wprowadzeniem mapy cyfrowej powiatu, zdjęć panoramicznych wybranych atrakcji turystycznych, filmów promocyjnych oraz aktywnych map,
• wprowadzenie na stronę www.it-pomorze.pl Interaktywnej Bazy Noclegowej obejmującej obiekty hotelarskie i inne obiekty noclegowe z terenu powiatu koszalińskiego zarządzanej przez pracowników RCIT oraz właścicieli poszczególnych obiektów, w szczególności dotyczącej dostępności miejsc,
• zakup aparatu i kamery cyfrowej celem m.in. dokumentowania wydarzeń kulturalnych, turystycznych i rekreacyjnych oraz wzbogacania zasobów wizerunkowych regionu.
Koszty całkowite projektu wynoszą 278 542, 32 zł. , z tego otrzymane dofinansowanie to kwota 208 906,74 zł. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Inwestycja rozpocznie się w marcu i potrwa do końca grudnia br. Prace modernizacyjne sali obsługi potrwają od marca do końca kwietnia.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Umowa o dofinansowanie UDA-RPZP.05.01.02-32-010/10-00Komentarze

Brak komentarzy.


Dodaj komentarz

Program Regionalny Województwo Zachodniopomorskie Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Umowa o dofinansowanie UDA-RPZP.05.01.02-32-010/10-00
Nazwa projektu : Zwiększenie dostępu do informacji turystycznej poprzez modernizację i usprawnienie funkcjonowania Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie
Beneficjent : Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego