Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego

Regionalne Centrum Informacji TurystycznejRegionalne Centrum Informacji Turystycznej

Dzisiaj jest Poniedziałek, 25.01.2021

Kalendarium wydarzeń

Sonda

Czy uważasz, że nasz region jest atrakcyjny dla turystów?


zobacz wyniki sondy

Leśne szlaki rowerowe w gminie Sianów - Trasa nr 4 ( kolor czarny - 25 km )

Trasa: Sianów - Ratajki - Krzykacz - Przytok - Sieciemin- Karnieszewice - Trawica - Sianów
 
Od punktu startu kierujemy się na południe ulicą Mickiewicza. Po przejechaniu odcinka 0,20 km udajemy się w lewo w kierunku Węgorzewa. Jadąc ulicą Węgorzewską mijamy z lewej strony cmentarz i dalej działki ogrodnicze. Po przejechaniu 0,8 km skręcamy w drogę asfaltową odchodzącą w lewo, nią wiedzie czarny szlak trasy nr 5, prosto prowadzą trasy 1, 2, 3. Droga prowadzi podjazdem pod górkę i dalej do zabudowań wysypiska odpadów. Tuż przed ogrodzeniem skręcamy w lewo i tą stroną okrążamy teren zakładu. Tuż za zakładem droga główna skręca w prawo i kieruje się wciąż przy ogrodzeniu, my kierujemy się w lewo i powoli jedziemy lasem. Teraz szlak krótkim zjazdem opada do jeziora Małe Świdno. Nad brzegiem skręca w prawo i otacza jezioro. Prowadzi do drogi asfaltowej Sianów – Ratajki i tam skręca w lewo. Po przejechaniu 50 m kieruje się w prawo na drogę gruntową.

Po prawej stronie mijamy leśniczówkę Leśnictwa Sianów i wjeżdżamy w las. Leśnymi ostępami szlak zmierza do mostu na rzece Polnica. Po przeprawieniu się na drugi brzeg tej rzeki nasza droga krzyżuje się z drogą z Karnieszewic do Krzykacza. Skręcamy w prawo i kierujemy się w stronę Krzykacza. Po drodze do tej miejscowości po prawej stronie mijamy punkt wypoczynku. Mijając Krzykacz kierujemy się do Przytoku i dalej w kierunku Sieciemina. Kiedy szlak skręci już w drogę biegnącą do Sieciemina tuż przy niej drodze znajdziemy miejsca planowanych rezerwatów. Warto zatrzymać się i dostrzec uroki tych miejsc tj. Sieciemińskie Rosiczki i Sieciemińskie Źródliska.
 
Następnie szlak wiedzie wprost do Sieciemina. Tuż za Sieciemińskim Kościołem szlak skręca w lewo i kieruje się do pobliskiego lasu. Droga, którą się teraz poruszamy wiedzie do Karnieszewic, szlak biegnie początkowo tą drogą by po chwili skręcić w prawo i leśnymi ostępami kieruje się do Rezerwatu „Jodły Karnieszewickie”. Po drodze z prawej strony mijamy paśnik, poletko i piwnicę łowiecką, czyli miejsce gdzie miejscowe koło łowieckie dokarmia zwierzęta. Tuż przed rezerwatem możemy dostrzec górujące nad resztą drzewostanu jodły. Przy jednej z bram wjazdowych na teren rezerwatu znajduje się miejsce wypoczynku.
 
Dalej szlak wiedzie w stronę Karnieszewic, za rezerwatem zachowując szczególną ostrożność przecinamy drogę krajową nr 6. szlak przez chwilę biegnie przez las i zaraz potem piękną polną drogą kieruje się do pobliskiej wioski. W Karnieszewicach skręcamy w lewo na drogę asfaltową biegnącą przez wieś, po przebyciu nią 100 m skręcamy w prawo na drogę gruntową. Kierujemy się w stronę Sianowa drogą wiodącą przez pola równolegle do drogi krajowej nr 6. Z lewej strony w oddali widzimy zabudowania gospodarstwa ogrodniczego.
 
Później droga wiedzie nie opodal rozrzuconych wśród pól zabudowań miejscowości Trawica, w oddali widać już zabudowania Sianowa. Szlak dociera do drogi z Sianowa do Skibna, teraz nie kieruje się bezpośrednio do Sianowa lecz biegnie dalej w kierunku Skibna. Na wprost przecinamy drogę asfaltową i z lewej strony drogi biegnącej do Skibna wjeżdżamy na istniejącą trasę rowerową. Docieramy do wiaduktu kolejowego, tuż przed nim skręcamy w lewo w drogę gruntową i równolegle do torów kolejowych zmierzamy w stronę Sianowa. Jadąc kolejno ulicą Ogrodową, Morską i później Mickiewicza wracamy do miejsca gdzie rozpoczynaliśmy rowerową przygodę.


Komentarze

Brak komentarzy.


Dodaj komentarz

Program Regionalny Województwo Zachodniopomorskie Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Umowa o dofinansowanie UDA-RPZP.05.01.02-32-010/10-00
Nazwa projektu : Zwiększenie dostępu do informacji turystycznej poprzez modernizację i usprawnienie funkcjonowania Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie
Beneficjent : Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego