Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego

Regionalne Centrum Informacji TurystycznejRegionalne Centrum Informacji Turystycznej

Dzisiaj jest Poniedziałek, 25.01.2021

Kalendarium wydarzeń

Sonda

Czy uważasz, że nasz region jest atrakcyjny dla turystów?


zobacz wyniki sondy

Leśne szlaki rowerowe w gminie Sianów - Trasa nr 2 (kolor zielony - 39 km)

Z miejsca startu kierujemy się na południe ulicą Mickiewicza. Po przejechaniu odcinka 0,20 km udajemy się w lewo w kierunku Węgorzewa. Jadąc ulicą Węgorzewską mijamy z lewej strony cmentarz i dalej działki ogrodnicze. Po przejechaniu 0,8 km mijamy drogę asfaltową odchodzącą w lewo, nią wiedzie czarny szlak trasy nr 5, później mijamy drogę odchodzącą w lewo z niebieskim szlakiem, kierujemy się dalej prosto. Kiedy droga prowadzi już przez las, tuż przed podjazdem skręcamy z asfaltu w prawo na drogę leśną. Początkowo drogą którą się poruszamy wiodą dwa szlaki wspólnie z naszym wytyczony jest również szlak czarny. Drogą wśród pól dojeżdżamy do Węgorzewa, tam skręcamy w prawo i dalej asfaltem mijamy wieś.
 
W Węgorzewie znajdują się zabytkowe chaty szachulcowe, można tam też zauważyć rzeźby miejscowych artystów. Na końcu wsi szlak skręca w lewo ponownie na drogę gruntową i dalej nią biegnie do wsi Szczeglino.
 
W Szczeglinie skręcamy w prawo i dojeżdżamy do drogi asfaltowej gdzie skręcamy w lewo w kierunku Polanowa. Przejeżdżając przez Szczeglino mijamy szkołę i zabytkowy kościół, tuż za wsią skręcamy w prawo i gruntową drogą kierujemy się w stronę lasu. Leśnymi ostępami dojeżdżamy do miejscowości Kolonia Dzięcioły, tam szlak skręca w lewo i wiedzie nad doliną rzeki Unieść. Dojeżdżamy do mostu na rzece, która jest granicą gminy Sianów i Manowo, korzystając z gościnności Nadleśnictwa Manowo tuż za mostem skręcamy i jedziemy wzdłuż rzeki.
 
Przy drodze po prawej stronie mijamy punkt wypoczynku. Dalej droga staje się coraz bardziej kręta, a brzeg rzeki zbliża się w stronę drogi. Trasa kluczy wraz z meandrami rzeki, by później nieco się oddalić, tam szlak skręca w lewo i między uprawami leśnymi dociera nad stromy brzeg. W dole znajduje się przełom rzeki Unieść. Skąpane w słońcu fale wody i odgłos szumiącej wody nakłonią każdego by choć chwile odpoczął w tym miejscu.
 
Następnie szlak wraca na opuszczoną wcześniej drogę, skręca w lewo i wiedzie do mostu na rzece. Urokliwe miejsce do przeprawy, droga wiedzie nasypem a u zbocza nasypu rozprzestrzeniają korony olbrzymie dęby. Za rzeką droga skręca w lewo i biegnie ponownie wzdłuż uprawy. Szlak przed niewielkim zniesieniem skręca w lewo i zaczyna otaczać wzniesienia. Poruszamy się nią aż po prawej stronie dojedziemy do ogrodzenia jesteśmy w miejscu źródlisk na terenie Nadleśnictwa Manowo.
 
Przed ogrodzeniem skręcamy i jedziemy do pobliskiej wiaty. Tuż przed wiatą widzimy źródło bijące wprost z głębi ziemi, drugie takie – większe w rozmiarach - znajduje się w środku pobliskiego ogrodzenia. Można się tam dostać przez dwie bramy – w ogrodzeniu poruszamy się wyłącznie wyznaczoną ścieżką idąc od jednej bramy ku drugiej, zawsze pamiętając o zamknięciu bram. Po krótkim zwiedzaniu źródlisk ruszamy dalej, szlak wiedzie tuż przy płocie i dalej ostępami leśnymi, aż do niewielkiego parkingu, tuż przy parkingu znajduje się miejsce wypoczynku. Warto w tym miejscu zatrzymać się na dłużej.
 
Nieopodal w drzewostanie świerkowym widać na linii podziału terytorialnego obelisk poświęcony dr Tadeuszowi Podkówce – inż., Nauk Leśnych, wielkiej klasy specjaliście w dziedzinie Myrnyrologii, czyli specjaliście „od mrówek”. Idąc dalej tą linią można zobaczyć skupisko mrowisk - kopców jednych z większych w Europie.

Szlak dalej biegnie nasypem dawnej kolejki w kierunku miejscowości Kościernica. Tam okrąża zabytkowy kościółek by dojść do drogi asfaltowej, skręca w lewo i po 50 metach w prawo na brukowaną drogę. Później przez pola biegnie w kierunku lasu. Klucząc ostępami lasu zmierza do miejsca mogił w kształcie stożkowatego kopca, w którym znajdował się pochówek szkieletowy lub ciałopalny – Szczeglińskie Kurhany. W miejscu występowania kurhanów znajduje się miejsce odpoczynku. Po krótkim spotkaniu z archeologią ruszamy dalej teraz szlak biegnie w kierunku Szczeglina. Przed skrajem lasu szlak kieruje się w prawo i dalej zjazdem w wąwozie docieramy do miejsca wypoczynku pod starą sosną na rozdrożu.
 
Następnie szlak biegnie wspólnie z niebieskim szlakiem trasy nr 1, później skręca w lewo i klucząc leśnymi drogami prowadzi do miejsca wypoczynku usytuowanego nad brzegiem jeziorka „Paśnik duży”. Stąd szlak biegnie dalej do jeziorka Małe Świdno, skąd lewym brzegiem kieruje się do asfaltu – drogi z Sianowa do Ratajek. Tam skręca w lewo i asfaltem biegnie do Sianowa.


Komentarze

Brak komentarzy.


Dodaj komentarz

Program Regionalny Województwo Zachodniopomorskie Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Umowa o dofinansowanie UDA-RPZP.05.01.02-32-010/10-00
Nazwa projektu : Zwiększenie dostępu do informacji turystycznej poprzez modernizację i usprawnienie funkcjonowania Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie
Beneficjent : Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego