Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego

Regionalne Centrum Informacji TurystycznejRegionalne Centrum Informacji Turystycznej

Dzisiaj jest Piątek, 28.02.2020

Kalendarium wydarzeń

Sonda

Czy uważasz, że nasz region jest atrakcyjny dla turystów?


zobacz wyniki sondy

Park dworski w Skibnie

Park z XIX w., utrzymany w granicach pierwotnych. Zadrzewienia mają charakter krajobrazowy, drzewa rosną pojedynczo (lipa, klon, kasztanowiec, jesion) lub w skupieniach (świerk) na całej powierzchni parku, tworząc szpalery przy drodze dojazdowej i wzdłuż drogi na podwórzu gospodarczym. Wiek drzew jest zróżnicowany. Najstarsze drzewa w wieku 120-150 lat rosną w sąsiedztwie dworu, młodsze w wieku ok. 80-100 lat występują w zadrzewieniu dróg wewnętrznych.


Komentarze

Brak komentarzy.


Dodaj komentarz

Program Regionalny Województwo Zachodniopomorskie Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Umowa o dofinansowanie UDA-RPZP.05.01.02-32-010/10-00
Nazwa projektu : Zwiększenie dostępu do informacji turystycznej poprzez modernizację i usprawnienie funkcjonowania Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie
Beneficjent : Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego