Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego

Regionalne Centrum Informacji TurystycznejRegionalne Centrum Informacji Turystycznej

Dzisiaj jest Niedziela, 31.05.2020

Kalendarium wydarzeń

Sonda

Czy uważasz, że nasz region jest atrakcyjny dla turystów?


zobacz wyniki sondy

Organizacje turystyczne

Ekowspólnota Lokalna Organizacja Turystyczna

ul. B. Chrobrego 3b

76-032 Mielno

ekowspolnota@interia.pl
www.facebook.com/pages/Ekowsp%C3%B3lnota-Lokalna-Organizacja-Turystyczna/434993480015182?fref=ts

Lokalizacja


Informacje podstawowe

Cele statutowe : kreowanie i upowszechnianie wizerunku gminy Mielno i regionu zachodniopomorskiego jako miejsca atrakcyjnego turystycznie, działania na rzecz zwiększenia liczby turystów odwiedzających gminę, działania promocyjne i inne na rzecz rozwoju turystyki.

Realizowane działania :
Kształtowanie przestrzeni krajobrazowej przy wykorzystaniu elementów tożsamości lokalnej, organizacja wydarzeń integrujących społeczność lokalną, organizacja imprez promujących lokalne zasoby.

Osoba do kontaktu: Hubert Heinsch – Prezes, tel. 504 213 734

Program Regionalny Województwo Zachodniopomorskie Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Umowa o dofinansowanie UDA-RPZP.05.01.02-32-010/10-00
Nazwa projektu : Zwiększenie dostępu do informacji turystycznej poprzez modernizację i usprawnienie funkcjonowania Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie
Beneficjent : Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego