Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego

Regionalne Centrum Informacji TurystycznejRegionalne Centrum Informacji Turystycznej

Dzisiaj jest Piątek, 18.09.2020

Kalendarium wydarzeń

Sonda

Czy uważasz, że nasz region jest atrakcyjny dla turystów?


zobacz wyniki sondy

Galerie

Bałtycka Galeria Sztuki

Centrum Kultury 105
ul. Zwycięstwa 105
Koszalin

(94) 347 57 56, 607 882 860
izabela.madajczyk@mok.koszalin.pl
ck105.koszalin.pl/index.php/ba-tycka-galeria-sztuki

Lokalizacja


Informacje podstawowe

Osobą odpowiedzialna za galerie jest Izabela Madajczyk

Informacje dodatkowe

Galeria jest przystosowana do eksponowania różnorodnych dzieł sztuki – zarówno tych tradycyjnych / malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia/ jak i sztuki multimedialnej. Powierzchnię wystawową tworzy salon Galerii oraz hol kina Kryterium. Bałtycka Galeria Sztuki jest otwarta na najróżniejsze zjawiska artystyczne i wszystkich twórców - profesjonalnych, plastyków amatorów, twórców ludowych i uzdolnioną młodzież, twórców znanych, z bogatym dorobkiem i rozpoczynających drogę artystyczną. Prezentujemy tu prace dyplomowe uczniów Zespołu Szkół Plastycznych z Koszalina i studentów Politechniki Koszalińskiej, prace plastyczne i rękodzielnicze twórców ludowych, malarstwo grup artystycznych, plakaty filmowe. Galeria to także miejsce spotkań literackich

Program Regionalny Województwo Zachodniopomorskie Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Umowa o dofinansowanie UDA-RPZP.05.01.02-32-010/10-00
Nazwa projektu : Zwiększenie dostępu do informacji turystycznej poprzez modernizację i usprawnienie funkcjonowania Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie
Beneficjent : Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego