Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego

Regionalne Centrum Informacji TurystycznejRegionalne Centrum Informacji Turystycznej

Dzisiaj jest Środa, 27.05.2020

Kalendarium wydarzeń

Sonda

Czy uważasz, że nasz region jest atrakcyjny dla turystów?


zobacz wyniki sondy

Organizacje turystyczne

Forum Turystyki Regionów

ul. Korzeniowskiego 1,

70-211 Szczecin

91 488 08 81
www.forumturystyki.pl

Lokalizacja


Informacje podstawowe

Forum Turystyki Regionów jest stowarzyszeniem ogólnokrajowym, działającym na rzecz rozwoju sektora turystyki w Polsce. W swoim dorobku ma wiele zrealizowanych projektów, szkoleń, warsztatów, i konferencji. Jest współtwórcą idei GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI oraz INSTYTUTU WSPIERANIA TURYSTYKI.

Program Regionalny Województwo Zachodniopomorskie Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Umowa o dofinansowanie UDA-RPZP.05.01.02-32-010/10-00
Nazwa projektu : Zwiększenie dostępu do informacji turystycznej poprzez modernizację i usprawnienie funkcjonowania Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie
Beneficjent : Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego