Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego

Regionalne Centrum Informacji TurystycznejRegionalne Centrum Informacji Turystycznej

Dzisiaj jest Wtorek, 02.06.2020

Kalendarium wydarzeń

Sonda

Czy uważasz, że nasz region jest atrakcyjny dla turystów?


zobacz wyniki sondy

Informacja turystyczna

Koszalin - Regionalne Centrum Informacji Turystycznej

ul. Dworcowa 11-15

75-201 Koszalin

94 346 24 40
rcit@ko-pomerania.pl
www.it-pomorze.pl

Lokalizacja


Informacje podstawowe

Centrum czynne:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 17.00
od 15.06 do 15.09
poniedziałek - piątek 8.00-18.00
sobota 8.00-15.00
 

Zakres usług i działalności:

- udzielanie kompleksowej informacji turystycznej obejmującej teren miasta Koszalina i powiatu koszalińskiego
- obsługa turystów w językach polskim, angielskim, niemieckim
- bezpłatne wydawnictwa
- bezpłatne poradnictwo turystyczne
- 1 stanowisko z bezpłatnym dostępem do internetu
- kiosk multimedialny na zewnątrz lokalu dostępny 24h oraz kiosk multimedialny wewnątrz lokalu
- punkt sprzedaży map, przewodników, pamiątek i gadżetów promocyjnych
- przygotowywanie wydawnictw z zakresu turystyki
- współpraca z samorządem wojewódzkim, powiatowym oraz samorządami miejskimi i gminnymi z terenu powiatu koszalińskiego w zakresie promocji i informacji turystycznej
- organizacja konkursu na produkt turystyczny Pomorza Środkowego
- reprezentowanie miasta Koszalina i regionu koszalińskiego na krajowych targach turystycznych
- podejmowanie działań związanych z tworzeniem małej infrastruktury turystycznej
- badanie poziomu satysfakcji odbiorców usług świadczonych przez Regionalne Centrum Informacji Turystycznej

Program Regionalny Województwo Zachodniopomorskie Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Umowa o dofinansowanie UDA-RPZP.05.01.02-32-010/10-00
Nazwa projektu : Zwiększenie dostępu do informacji turystycznej poprzez modernizację i usprawnienie funkcjonowania Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie
Beneficjent : Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego