Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego

Regionalne Centrum Informacji TurystycznejRegionalne Centrum Informacji Turystycznej

Dzisiaj jest Czwartek, 20.06.2019

Kalendarium wydarzeń

Sonda

Czy uważasz, że nasz region jest atrakcyjny dla turystów?


zobacz wyniki sondy

Kalendarium

W Samo Południe

Kiedy:
22.06.2019

Sobota 22 czerwca
Godz. 12.00
W Samo Południe
Ostatnim, przed przerwą wakacyjną, spotkaniem w cyklu „W samo południe” będzie wykład Andrzeja Kasprzaka, pracownika Działu Archeologii Muzeum w Koszalinie. Zaprezentuje on unikatowy zespół przedmiotów (tzw. „skarb”), ukryty w okolicy obecnej wsi Krągłe około 1500 lat temu.
Wówczas to całą Europą wstrząsały liczne niepokoje spowodowane inwazją azjatyckiego ludu Hunów. Pod ich naporem doszło do wielkiej ucieczki plemion barbarzyńskich, zamieszkujących Europę Środkową i Wschodnią na zachód. Z powodu owej wielkiej wędrówki znaleziska z tego okresu są nad wyraz rzadkie. Ówczesne bowiem osady były bardzo krótkotrwałe, a cmentarzyska niewielkie. Na ich tle jednak wyróżniają się spektakularne skarby.
Jeden z nich odkryty został niedawno pod wsią Krągłe, a dzięki wsparciu Grupy Poszukiwawczo-Eksploracyjnej „Parsęta” udało się przeprowadzić tam szeroko zakrojone badania wykopaliskowe.
W trakcie spotkania zostaną zaprezentowane same przedmioty, a poza tym dowiemy się co działo się w tym czasie na Pomorzu i w całej Europie.

Ilustracja: fotografia wykopu badawczego wykonana z drona (fot. M. Mysik)
Muzeum w Koszalinie, ul. Młyńska 37-39, sala wystawowa Pradzieje Pomorza
Wstęp bezpłatny

powrót do listyKomentarze

Brak komentarzy.


Dodaj komentarz

Program Regionalny Województwo Zachodniopomorskie Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Umowa o dofinansowanie UDA-RPZP.05.01.02-32-010/10-00
Nazwa projektu : Zwiększenie dostępu do informacji turystycznej poprzez modernizację i usprawnienie funkcjonowania Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie
Beneficjent : Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego